Haben Sie schon unterschrieben?

Geef Frans en Duits de ruimte in het onderwijs!

Nederlanders spreken hun talen. Die reputatie hebben wij in het buitenland opgebouwd. Maar is die faam nog steeds terecht? Nee, vinden wij. Die talenkennis, de vaardigheid om met anderstaligen vlot te communiceren, is de afgelopen jaren sterk afgenomen. Spreken met inwoners van de Duits- en Franstalige buurlanden is zo een probleem geworden.

Hoe komt dat? 

Het antwoord op deze vraag ligt in het onderwijs. Waar Frans en Duits van oudsher een belangrijke plek in het voortgezet onderwijs innamen, neemt de aandacht voor deze talen razendsnel af. In het vmbo is Frans gemarginaliseerd; het Duits verdwijnt ook steeds meer. In het havo en vwo staan de aantallen lesuren voor beide vakken zwaar onder druk. Onder invloed van de huidige toetscultuur lijken de vreemdetaallessen steeds meer op een examentraining. Intussen worden leerlingen bovenmatig gestimuleerd om bètaprofielen te kiezen, ongeacht hun belangstelling of aanleg voor de talen: maatschappijprofielen hebben een slecht imago.

Is dat erg? 

Ja, de teloorgang van het Frans en het Duits is rampzalig. Nederland is als klein land afhankelijk van internationale samenwerking op het gebied van economie, politiek en cultuur. In Europa heeft Nederland het verdrag van Lissabon getekend waarin staat dat iedere Nederlander minimaal twee moderne vreemde talen leert beheersen. Vanzelfsprekend, want in contacten binnen en buiten Europa volstaat kennis van het Engels niet. Een brede talenkennis vormt de poort naar internationalisering, naar kennis van ons omringende culturen en naar de mogelijkheid om in Europa als volwaardige lidstaat mee te doen. Het kan toch niet zo zijn dat een Nederlander zich in een volslagen onbekende wereld waant als hij de Duitse of de Belgische grens oversteekt.

Wat zijn de consequenties? 

Onze snel teruglopende talenkennis blijft niet zonder gevolgen. Nederland mist jaarlijks voor miljarden euro’s aan contracten vanwege gebrekkige kennis van het Frans en het Duits. Duitsland, België en Frankrijk zijn onze belangrijkste handelspartners. Intussen groeit het Franstalige deel van de wereldbevolking exponentieel: van zo’n 280 miljoen mensen nu naar meer dan 750 miljoen in 2050. Onze handelscontacten met opkomende economieën in Afrika maken geen kans zonder voldoende Nederlanders die het Frans beheersen. Op persoonlijk vlak biedt internationalisering daarnaast ruimte om het eigen perspectief te verbreden door kennis te nemen van andere culturen, of door elders te studeren of werken. Dat gaat niet zonder een goede beheersing van de talen van die landen.

Wat moeten we doen? 
Het is vijf voor twaalf. Zonder actie missen we de internationale boot. Daarom vragen wij het volgende:
 • Er komt sterke sturing van overheidswege om de positie van de buurtalen Duits en Frans terug te winnen en te bewaken. De urennorm dient hierbij opnieuw vastgesteld te worden.
 • Het nieuwe curriculum moet de nadruk leggen op de communicatieve en interculturele vaardigheden in de moderne vreemde talen.
 • Iedere leerling moet in de onderbouw kennismaken met de buurtalen Frans en Duits. In het vmbo op A1-niveau, in het havo en vwo minimaal op het in Europa afgesproken A2-niveau.
 • Iedere leerling moet eindexamen kunnen doen in Frans en Duits. In de bovenbouw havo-vwo wordt één van de buurtalen verplicht (B1-niveau voor havo, B2-niveau voor vwo).
 • Er komt een herziening van het eindexamen Frans en Duits zodat dit minder eenzijdig gericht is op leesvaardigheid.
 • Er komt een passende eigen leerlijn voor de buurtalen in het vmbo.
 • De hbo- en wo-opleidingen in de moderne vreemde talen worden vakinhoudelijk versterkt.
 • Er komt een landelijke promotiecampagne die leerlingen en studenten stimuleert om talen te leren.
Alleen zo kunnen we waarborgen dat Nederland ook in de toekomst een rol van betekenis kan blijven spelen in de wereld en met name in Europa. Een goede buur is immers beter dan een verre vriend!

Dit manifest is opgesteld door de leden van de Visiegroep Buurtalen en wordt onderschreven door vooraanstaande personen uit onderwijs, politiek en bedrijfsleven.  Wilt u ook uw steun betuigen? Klik dan hier.

März

Winter ade – Was passiert, wenn der Frühling kommt?

 

Zu einer Sendung aus dem Archiv von 'Neuneinhalb' (WDR) haben wir für Sie eine Unterrichtseinheit auf zwei Niveaus (A1 und A2) erstellt. In dieser Sendung wird ein Brauch zur Austreibung vom Winter vorgestellt. Außerdem wird hier erklärt, welchen Einfluss die Veränderungen in der Natur (der Anfang vom Frühling) auf die Stimmung                                    der Menschen haben können.

 

                                  Winter ade (A1) - LHR

                                  Winter ade (A1) - SM

 

                                  Winter ade (A2) - LHR

                                  Winter ade (A2) - SM

 

Es ist wieder Frühling

 

Falls Sie im Unterricht gerne deutsche Lieder hören lassen, dann können Sie Ihre Schüler mit dieser kurzen Unterrichtseinheit begeistern. Die Schüler lernen nicht nur ein deutsches Lied singen (Es ist wieder Frühling von der Band Anajo), sondern sie lernen auch, wie die Jahreszeiten auf Deutsch heißen. 

                         ERK-Niveau: A1/A2

 

                         Es ist wieder Frühling

  

Fastnachtsmaske

Es ist wieder so weit, der Fasching ist da. Was wissen Ihre Schüler bereits über die fünfte Jahreszeit? Hier können sie ihr Wissen testen.

ERK-Niveau: A2

 

Karneval für Anfänger - LHR

                             Karneval für Anfänger - SM

 


Der werktägliche Test zu Grammatik und Idiom.

Seit Anfang 2015 ist Nu Beter Duits online, erstellt in Zusammenarbeit mit Martin van Toll Producties.  Es handelt sich um einen werktäglichen Test mit

4 mc-Aufgaben zu Grammatik und Idiom, wofür man sich gratis anmelden kann. Tests gibt es auf drei Niveaus.

 

Die Sprache der Website ist Niederländisch, genau wie bei den Seiten von Nu Beter Engels und Nu Beter Frans.

 

Für den Fall, dass Sie noch nicht mit Nu beter Duits arbeiten:  

 • Individuell kann jeder (Schüler) einen Account mit seiner eigenen E-Mail-Adresse einrichten.
 • In der Klasse (etwa 10 Minuten):
  Manche Kollegen machen den Test täglich mit einer oder mehreren Klassen.
  Die Lösungen werden beispielsweise durch Abstimmung per Handaufheben gewählt. Anschließend werden die Antworten gezeigt und kurz besprochen (mit Links nach Erklärungen - man kann die ganze Grammatik auf verschiedenen Seiten nachschlagen) .

Zuschriften von Teilnehmern
Allereerst mijn complimenten voor deze fantastische site/app. Ik studeer Duits en oefen dagelijks door de test met vragen te maken. Ik leer hier veel van en gebruik deze test ook als oefening voor mijn leerlingen.

Marieke

Sinds enkele maanden maak ik met uitermate veel plezier gebruik van uw 'NubeterDuits'-site. De wijze waarop u dit als leermethode ontwikkeld en uitgevoerd heeft, is magnifiek! Zelf ooit een opleiding tot docent gevolgd hebbend, weet ik dat doceren vooral doseren is. Dat past u met de (bijna) dagelijkse korte opdrachten perfect toe. Ik vind het leerzaam én leuk.

Frank
Ik wil de redactie complimenteren met de uitleg, toevoegingen, verklaringen enzovoort bij de oplossingen. Zeer leerzaam! Ook maak ik nu eens kennis met populaire omgangstaal.

Chiel

Elke les beginnen we met Nu Beter Duits, mijn leerlingen vinden het geweldig! En ik ook.

Anja